Cliënttevredenheidsonderzoek

Eind 2021 is er een nieuw cliënttevredenheidsonderzoek uitgezet. De uitkomsten hiervan worden hieronder gepubliceerd.

Elk jaar toetsen we de cliënttevredenheid van en bij onze cliënten (CHOG). Dit doen we om:
-    De algemene tevredenheid bij de cliënten van CHOG te meten;
-    Inzicht te krijgen in de gebieden waar verbetering nodig is;
-    Inzicht te krijgen in de gebieden waar cliënten de sterke punten van CHOG zien;
-    Te onderzoeken of de verwachtingen van de cliënten overeenkomen met wat aangeboden is;
-    Structureel te leren en te verbeteren (kwaliteitsmanagement).

Daarnaast geven we de cliënten een klankbord om via een veilige en anonieme weg hun (on)tevredenheid aan te geven. 

Onderzoek

Er zijn 17 vragen geformuleerd, cliënten konden hier een score aan geven van 1-10. Daarnaast zijn er twee open vragen gesteld.

Wij hebben onderzoek gedaan naar de volgende gebieden:

  • Algemene tevredenheid
  • Begin van de begeleiding
  • Begeleiding
  • Gemiddeld cijfer
  • Open vragen:
    • Wat kan er volgens u beter in onze zorgverlening?
    • Waarover bent u zeer tevreden wat betreft onze zorgverlening?

Cijfer

We streven naar een gemiddeld cijfer van een 8. De input van de cliënten uit de open vragen gebruiken we voor de kwaliteitsverbetering.

Formulier

Het formulier is op 25 oktober 2021 verstuurd naar 50 cliënten die bij CHOG in zorg waren op het moment van afname. Er zijn 32 ingevulde vragenlijsten retour gekomen. De respons is daarmee 64%.

Evaluatie en analyse

 

2020

2021

Aantal benaderde cliënten

48

50

Aantal ingevulde lijsten

21

32

Respons

43,8%

64%

Gemiddelde aanbeveling

8,7

8,6

NPS

90

onbekend

Onderdeel laagst gem. score

Kwaliteit (7,8)

Begin begeleiding (8,1)

Onderdeel hoogst gem. score

Gemak (8,9), deskundigheid (8,9)

Gemak (8,9)

 

Respons en gemiddelde

CHOG heeft dit jaar een gemiddelde van een 8,6 gekregen! Dit is een erg goed cijfer. We streven in 2022 ook weer naar een 8,6.

Ons respons is van 44% naar 64% gedaan, 20% meer cliënten hebben hem ingevuld, top! Voor 2022 willen we minstens 65%.

Onderdeel laagst gem. score

Ons laagst scorende onderdeel dit jaar was een 8,1 gemiddeld op het begin van de begeleiding. Een aantal nieuwe cliënten ervaart dit nog als te vaag. Ook de informatievoorziening tussendoor vindt niet elke cliënt altijd duidelijk. Wanneer moet ik weer een nieuw plan, wanneer loopt mijn indicatie af?

We hebben hier al druk op verbeterd, namelijk door standaard mapjes van kantoor mee te nemen als een begeleider naar een nieuwe cliënt gaat met daarin alle benodigde formulieren. Daarnaast rapporteren we standaard elke week op de SMART geformuleerde doelen en worden deze minimaal elke 6 maanden met de cliënt besproken. 

Onderdeel hoogst gem. score

In 2020 waren de cliënten het meest tevreden over het op zich gemak voelen bij de begeleider (8,9). Het onderdeel zich op hun gemak voelen bij de begeleider is ook in 2021 het hoogst scorende onderdeel gebleken. Voor dit jaar was het ons streven om op een 8,9 of hoger te blijven. Dit is behaald. De oprechte aandacht die wij voor cliënten hebben en waar wij naar streven blijkt uit dit mooie cijfer en alle opmerkingen op de open vraag, waarvan 1 antwoord het mooi verwoord: “de normale, menselijke manier van omgaan met elkaar”. We mogen hier als CHOG erg trots op zijn!

Positieve punten 2021

Cliënten vinden onze manier van begeleiden heel prettig. Ze voelen dat we aandacht voor henzelf als persoon en voor hun problematiek hebben, oprechte interesse tonen en onze begeleiding aanpassen aan de persoon. We gaan op een normale, menselijke manier met cliënten om waardoor ze zich gerespecteerd en van waarde voelen.

Cliënten zijn erg tevreden met onze bereikbaarheid en dat ze altijd bij ons terecht kunnen, ook al is het even een appje of telefoontje. Cliënten voelen zich bij ons veilig en op hun gemak.

Cliënten zijn blij met de dagbesteding, de activiteiten, de verantwoordelijkheid die ze hier krijgen en hoe alles is verzorgd.

Cliënten vinden het fijn dat we God betrekken bij de zorg als cliënten dit wensen en dat we altijd het positieve in een situatie proberen te belichten.

 

Heb jij ideeën over hoe we onze begeleiding nog meer kunnen verbeteren? Wij horen het graag!

Mail naar: s.schurink@chog.nl.

21-06-2022