Dagbegeleiding (begeleiding groep)

 

Kun je door je beperking niet werken, ook geen aangepast werk? Of zoek je een zinvolle invulling van de dag? Dan kan groepsbegeleiding uitkomst bieden.

Het doel van groepsbegeleiding is onder andere:

  • regelmaat en een zinvolle invulling van je dag;

  • sociale en praktische vaardigheden leren;

  • langer thuis kunnen blijven wonen;

  • gevoel van eenzaamheid verkleinen door contact met anderen;

 

Wat is groepsbegeleiding precies?

Groepsbegeleiding is dagbesteding of dagopvang in een groep. Bijvoorbeeld:

  • dagbesteding die (aangepast) werk vervangt;

  • dagbesteding waar je leert omgaan met gedragsproblemen;

  • dagopvang bij een licht verstandelijke beperking.

Je gaat voor dagbesteding elke week een aantal dagen naar De Loods (van houtbewerking tot kleding bedrukken) of De Sikkenberg (groen- en terreinonderhoud). Je doet er activiteiten die bij je passen, met hulp van werkbegeleiders en sociaal pedagische begeleiders.

 

Aanvragen van begeleiding groep

Bij de gemeente

Meestal krijg je groepsbegeleiding vergoed uit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert die wet uit, dus daar kun je groepsbegeleiding aanvragen. Gemeenten bepalen zelf wie groepsbegeleiding kan krijgen en wie niet.

Bij het zorgkantoor

Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je groepsbegeleiding uit deze wet vergoed krijgen. Vraag een pgb aan bij het zorgkantoor als je zelf wilt bepalen naar welke zorgorganisatie je gaat voor dagopvang of dagbesteding.

 

De Loods   Sikkenberg