Thuisbegeleiding (begeleiding individueel)

 

In de wet staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Lukt dat niet zonder hulp, dan kun je daar begeleiding bij krijgen. 

Je kunt begeleiding nodig hebben door bijvoorbeeld:

  • probleemgedrag;

  • problemen met denken en concentreren;

  • problemen met voor jezelf zorgen

  • problemen met gebruik van verdovende middelen

 

Wat hoort er bij begeleiding individueel?

Individuele begeleiding betekent dat je van een begeleider tips en adviezen krijgt. Bijvoorbeeld over:

  • je dagindeling

  • activiteiten, zoals hobby’s en boodschappen

  • sociale contacten

  • je administratie en geldzaken

  • voor jezelf zorgen

 

Waar kun je begeleiding individueel aanvragen?

Bij de gemeente

Individuele begeleiding van volwassenen valt meestal onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert deze wetten uit. Daarom vraag je individuele begeleiding bij de gemeente aan.

Bij het zorgkantoor

Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je individuele begeleiding uit deze wet vergoed krijgen.