Woonbegeleiding (beschermd wonen / begeleid wonen)

 

Heb je psychische, psychosociale of verstandelijke problemen waardoor je niet zelfstandig kunt wonen? Dan zou onze woonbegeleiding uitkomst kunnen bieden. 

 

Wat is het doel van beschermd wonen?

De begeleiding bij (beschermd) wonen richt zich op:

  • duidelijke structuur en regelmaat;

  • ondersteuning bij je dagelijkse activiteiten;

  • zinvolle dagbesteding die aansluit bij jouw mogelijkheden;

  • zorgen dat je jezelf en anderen geen schade toebrengt.

 

Voor wie is (beschermd) wonen met begeleiding?

Woonbegeleiding is bedoeld voor mensen met psychische, psychosociale of verstandelijke problemen die niet zelfstandig kunnen wonen. Bijvoorbeeld als je last hebt van psychoses, verslavingen, ADHD, autisme of niet-aangeboren hersenletsel.

We bieden (beschermd) wonen op twee locaties in Winschoten. Wil je of kun je niet in een woonvorm wonen? Dan kun je ook (beschermd) wonen aanvragen voor bij jou thuis. 

 

Waar kun je (beschermd) wonen aanvragen?

Bij de gemeente

Beschermd Wonen wordt vergoed uit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert die wet uit, dus daar kun je Beschernd Wonen aanvragen. Gemeenten bepalen zelf wie Beschermd Wonen kan krijgen en wie niet.

Bij het zorgkantoor

Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je woonbegeleiding uit deze wet vergoed krijgen.