Bestuurlijk

 

In dit bestuursverslag kijken we terug op 2021. Het bestuursverslag is een formeel verslag waarin we verantwoording afleggen en ontwikkelingen toelichten. Onder andere op basis van wet- en regelgeving, zoals de Governancecode Zorg en het Burgerlijk Wetboek.

 

Opgenomen in dit verslag zijn de verplichte gegevens en de onderwerpen die relevant zijn voor stakeholders en relaties.