Bestuurlijk

2022

In dit jaarverslag kijken we terug op 2022. Het jaarverslag is een formeel verslag waarin we verantwoording afleggen en ontwikkelingen toelichten. Onder andere op basis van wet- en regelgeving, zoals de Governancecode Zorg en het Burgerlijk Wetboek. Opgenomen in dit verslag zijn de verplichte gegevens en de onderwerpen die relevant zijn voor stakeholders en relaties.

Daarnaast zijn de jaarcijfers van de organisatie inzichtelijk gemaakt. Zo blijven we transparant richting onszelf en externen.

 

 

2021

In dit bestuursverslag kijken we terug op 2021. Het bestuursverslag is een formeel verslag waarin we verantwoording afleggen en ontwikkelingen toelichten. Onder andere op basis van wet- en regelgeving, zoals de Governancecode Zorg en het Burgerlijk Wetboek.

 

Opgenomen in dit verslag zijn de verplichte gegevens en de onderwerpen die relevant zijn voor stakeholders en relaties.