Christelijke Hulpverlening Oost-Groningen

 

CHOG is een christelijke hulpverleningsinstantie die zich laat inspireren door de liefde van God voor alle mensen. Wij geloven dat God ons roept om hulp te verlenen aan hulpvragers, ongeacht geloof, afkomst of levensstijl.

 

Wij verlenen hulp vanuit een christelijke visie op de mens als schepping van God met een unieke waarde en bestemming. Wij respecteren daarbij de keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de mensen waar wij hulp aan verlenen.

 

Wij verlenen geen hulp met het doel mensen te bekeren of te overtuigen van ons geloof. Wel willen wij getuigen van onze hoop en ons vertrouwen op God door onze woorden en daden. Wij staan open voor een gesprek over het geloof als daar behoefte aan is, maar willen niemand iets opleggen.

 

Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit, integriteit en transparantie, zowel in onze hulpverlening als in onze bedrijfsvoering. Dat doen wij graag in samenwerking, met andere christelijke en niet-christelijke instanties en organisaties die dezelfde waarden nastreven.