Missie, visie en kernwaarden

 

Missie

CHOG wil mensen met levensbeheersende problemen helpen het leven op orde te krijgen en te houden. 

 

Visie

Wij zijn geroepen om hulp te verlenen aan hulpvragers, ongeacht geloof, afkomst of levensstijl. 

 

Kernwaarden

Gelovig & Gedreven; Present & Professioneel; Vasthoudend & Verbindend.