Begeleiding

Als je bij CHOG in zorg komt, krijg je een persoonlijk begeleider. En vaak een tweede begeleider. Samen werk je op vaste momenten aan jouw doelen. En je kunt ze tussendoor appen. 

 

CHOG vindt het belangrijk om goed te begeleiden. De begeleiders werken daarom met richtlijnen en protocollen, zodat ze weten wat ze moeten doen. Dit betekent ook dat binnen CHOG incidenten, fouten en bijna fouten intern gemeld worden om ervan te leren en te verbeteren. Als jij als client betrokken bent bij een incident, dan zal jouw persoonlijk begeleider laten weten wat er met de melding gedaan is. 

 

De zorgovereenkomst

Het ondertekenen van de zorgovereenkomst is één van de eerste dingen die je doet als je bij CHOG in zorg komt. In de zorgovereenkomst staan de algemene afspraken over jouw begeleiding.

 

Jouw gegevens

Alle brieven en verslagen van en over jou, bewaart jouw persoonlijk begeleider in een map. Deze map staat in een kast die op slot kan, daar staat jouw map dus veilig. Ook op de computer zijn beveiligingen aangebracht, zodat niet iedereen bij jouw gegevens komt. 

 

Alleen de medewerkers van CHOG die bij jouw begeleiding betrokken zijn mogen jouw map inzien. Als jouw gegevens door anderen buiten CHOG gezien moeten worden, bijvoorbeeld een behandelaar. Kan dat alleen als jij daar schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Je krijgt als je dat wil een kopie van brieven en verslagen van en over jou. Als je vindt dat informatieniet klopt, dan mag je vragen dat aan te passen. Ook mag je vragen om dingen uit je map te verwijderen, maar dan moet je wel uitleggen waarom je dat wil. Werkaantekeningen van de zorgverlener zijn eigendom van de zorgverlener. Dus die kun je niet opvragen.

 

Als je uit zorg zou gaan, dan mag je vragen dat de brieven en verslagen overgedragen worden aan je nieuwe zorgverlener. Ook mag je bij jouw vertrek verzoeken dat jouw persoonsgegevens vernietigd worden. Als je dat niet doet, dan moet CHOG van de wet jouw gegevens 20 jaar bewaren. Na deze periode worden de gegevens vernietigd.

 

 

Belangenbehartiger

Wij vinden het belangrijk dat er naast de mensen van CHOG ook iemand anders naast jou staat. Iemand die met jou meedenkt en helpt beslissingen te nemen. Heb je nog niemand die naast je staat, dan mag je iemand uit je eigen omgeving benoemen tot belangenbehartiger. Dit kan je vader of moeder zijn, of een broer of zus maar ook een goede vriend. Deze persoon kan dan namens jou de contactpersoon voor CHOG zijn. Als je niemand in je omgeving hebt, dan kan je CHOG vragen jou te helpen iemand voor jou te zoeken. 

 

Jij bepaalt zelf wat een belangenbehartiger voor jou mag doen. In het begeleidingsplan moet je daarom goed vastleggen welke afspraken jij met jouw belangenbehartiger maakt. Welke zaken hij of zij mee mag ondertekenen. Bij welke gesprekken hij of zij betrokken moet worden. Wanneer CHOG met hem of haar contact moet opnemen, etc.

 

Wettelijk vertegenwoordiger

Het kan zijn dat jij een wettelijk vertegenwoordiger hebt, die zorgt dat de belangrijke dingen in jouw leven goed geregeld blijven. Het is belangrijk dat CHOG weet wie jouw wettelijk vertegenwoordiger is en wat door jouzelf geregeld mag worden of door de wettelijk vertegewoordiger. 

 

Sociaal en maatschappelijk netwerk

CHOG vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. De begeleiders willen je hierbij ondersteunen door met je te zoeken naar waar je graag aan mee wil doen. Bijvoorbeeld een sport, een koor of een kerk. 

 

Van alleen maar thuiszitten worden de meeste mensen niet beter. Het is belangrijk dat vrienden, familie of anderen deel uitmaken van jouw leven. Als je dat wil, kunnen de begeleiders jou hierbij ondersteunen.

 

CHOG helpt jou als je dat wil, aansluiting te vinden bij een kerk of gemeente. Ook dat leggen we in het begeleidingsplan vast. En als je ook zorg krijgt van andere instellingen of hulpverleners, dan wordt in het begeleidingsplan opgeschreven hoe het contact met de andere instellingen of hulpverleners is geregeld en hoe dat gaat.

 

Opzeggen van de zorg

Als je geen begeleiding meer wil of nodig hebt, dan kun je de zorgovereekomst opzeggen. Naast dit te aan te geven bij jouw begeleider, stuur je een opzegmail naar info@chog.nl of een opzegbrief naar:

Stichting CHOG 

Postbus 46

9670 AA Winschoten

 

Het kan zijn dat CHOG jou niet meer de juiste zorg kan bieden. Er wordt dan samen met jou gekeken naar wie dat wel kan.