Cliëntenraad

Als CHOG zijn wij aangesloten bij de centrale cliëntenraad van Coöperatie Dichtbij.
Maar CHOG heeft zelf sinds 2022 ook een vrijwillige cliëntenraad opgezet.

Cliëntenraad

Waarom een cliëntenraad?

De cliëntenraad is er om de belangen van de cliënten van CHOG te behartigen. Dit betekent dat de cliëntenraad CHOG helpt om aan iedere cliënt de juiste zorg te bieden en dat de cliënten van CHOG allemaal een stem hebben door de cliëntenraad heen.

Het doel van de cliëntenraad is om de zorgverlening en de ontwikkelingen binnen CHOG kritisch te volgen en advies uit te brengen. 

 

Wie zit er in een cliëntenraad?

De cliëntenraad is er voor de cliënten en hun naasten. Een lid van de cliëntenraad kan dus ook een familielid of een mentor zijn.

De cliëntenraad heeft 3 tot 6 leden. Op dit moment hebben we 4 leden. Lijkt het je leuk om lid te worden? Stuur dan een mail naar clientenraad@chog.nl.

Binnenkort komt onze eerste nieuwsbrief waarin de leden van de cliëntenraad zichzelf voorstellen!

 

Medezeggenschap

De positie en medezeggenschap van de cliëntenraad is bij de wet geregeld. De cliëntenraad heeft een aantal rechten, zoals het recht op overleg en het recht om te adviseren.
Wij hechten veel waarde aan de cliëntenraad en betrekken de cliëntenraad zowel bij inhoudelijke als bij organisatorische zaken. Niet alleen achteraf, maar ook vanaf de start. Onderwerpen zijn dan bijvoorbeeld de checklist voor cliënttevredenheidsmetingen en het organiseren van uitjes.

 

Contact

Voor contact met de cliëntenraad kun je mailen naar clientenraad@chog.nl of bellen naar kantoor 085 9021767.

aa