Klachten en geschillen

Ben je ergens ontevreden over, of heb je een klacht over onze zorg? We gaan graag in gesprek en op zoek naar een oplossing. Probeer het altijd eerst te bespreken met je begeleider. Wil of kun je de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wens je onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar wij zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heb je een klacht of onvrede ingediend, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met je op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Je start dan nog geen procedure op.

Een klacht kun je doorgeven door het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg in te vullen. Je kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet je niet welke klachtenprocedure voor jou geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg je mee helpen.

 

 

Contact opnemen

Klachten bespreken met CHOG: Martine Jellema

Mail: info@chog.nl

Bellen kantoor: 0859021767

 

Klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris:

Klachtenportaal Zorg

Website: klachtenportaalzorg.nl

Mailen: info@klachtenportaalzorg.nl