Klachten en geschillen

CHOG is aangesloten bij de klachtenregeling van de coöperatie, welke is opgesteld conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Klachten en geschillen

Cliënten kunnen te allen tijde mondeling of schriftelijk contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Telefoon: 06-30686762 

Email: klacht@dichtbij.coop

Postadres: t.a.v. Klachtenregeling Coöperatie Dichtbij

                   Postbus 1782 9701 BT Groningen

                   9701 BT Groningen

aa