HKZ

"Zorg is mensenwerk. Het keurmerk HKZ is dan ook een gezamenlijke prestatie."

HKZ

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. 

Met het HKZ-keurmerk laten wij zien dat wij werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. En dat we intern de zaken goed op orde hebben, de klant centraal stellen en voortdurend werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.

 

OVER HKZ

HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, kinderopvang en GGZ. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Inmiddels staan er bijna 4000 HKZ-certificaten uit en werken meer dan 10.000 organisaties met HKZ normen.

HKZ beschikt over een breed netwerk en expertise in de zorg. Regelmatig voert HKZ gesprekken met belanghebbende partijen zoals cliëntorganisaties, professionals, bestuurders, inspectie, zorgverzekeraars en gemeenten. Het resultaat vindt u terug in nieuwe, innovatieve normen.

Sinds 1 mei 2012 is HKZ samengegaan met NEN. Het HKZ-keurmerk blijft bestaan als een van de keurmerken binnen NEN. Er is blijvende aandacht voor zowel herziening als ontwikkeling van HKZ-normen. Ook aan de ruim 3000 afgegeven HKZ-certificaten verandert niets.