Indicatie

Om begeleiding van CHOG te ontvangen heb je een indicatie nodig - een soort toegangskaartje.
De gemeente (voor WMO) waar je woont of het CIZ (voor Wlz) kunnen een indicatie toewijzen.

WMO

Begeleiding Individueel (PGB) en Groep (ZIN) Gemeente Oldambt  

Begeleiding Inidividueel (ZIN) en Groep (ZIN) Gemeente Westerwolde

Beschermd Wonen (ZIN) Centrumgemeente 

Wlz

Onafhanklijke clientondersteuning MEE Groningen