Indicatie

Om hulp van CHOG te krijgen is een soort toegangskaartje nodig, een indicatie. De gemeente (voor WMO) waar je woont of het CIZ (voor Wlz) kunnen een indicatie toewijzen.

WMO

Begeleiding Individueel (PGB) en Groep (ZIN) Gemeente Oldambt  

Begeleiding Inidividueel (ZIN) en Groep (ZIN) Gemeente Westerwolde

Beschermd Wonen (ZIN) Centrumgemeente 

Wlz

Onafhanklijke clientondersteuning MEE Groningen