Meldcode

Jouw persoonlijk begeleider is verplicht om te werken met de "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling."

 

Dat betekent dat als een begeleider denkt dat jij een slachtoffer of dader bent van huiselijk en kindermishandeling, deze een aantal dingen moet doen.

Dat is de begeleiderwettelijk verplicht

De begeleider gaat onderzoeken of zijn/haar vermoedens kloppen door jou of jouw omgeving daar vragen over te stellen.

Als er signalen zijn, In het cliëntendossier moet de persoonlijk begeleider hier iets over melden. De persoonlijk begeleider zal jou bij elke stap zoveel mogelijk betrekken. Ben je het niet eens met de stappen die genomen worden, dan kan je hierover in gesprek gaan met het Hoofd Hulpverlening en de directeur.

Ben je nog niet tevreden, dan kun je overwegen om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon of een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. (Zie daarvoor "Klachten en Geschillen")