Meldcode

 

 

Als jij te maken hebt met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. En jouw begeleiders hebben daar iets van gezien of over gehoord. Dan zijn ze wettelijk verplicht de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te volgen.

 

De vijf stappen van de meldcode:

1. Signalen in kaart brengen. De kindcheck is onderdeel van deze stap.

2. Overleggen met een collega. Eventueel Veilig Thuis raadplegen. 

3. In gesprek gaan met de betrokkene(n).

4. Het huiselijk geweld of de kindermishandeling afwegen. Bij twijfel altijd contact opnemen met Veilig Thuis.

5. Beslissen of melden noodzakelijk is. Of dat hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk is.