Privacyverklaring

 

CHOG vindt het erg belangrijk dat we op de juiste manier omgaan met jouw privacy en persoonsgegevens. Hier lees je welke informatie CHOG van jou nodig heeft. En hoe we daar mee omgaan. De gegevens die wij van jou verzamelen worden bij de intake ingevuld op het intakeformulier, daarnaast kunnen we deze gegevens aanvullen en wijzigen als het nodig is.

Deze gegevens slaan we op in jouw persoonlijke cliëntdossier in een computersysteem dat NEDAP heet. Hier hebben alleen medewerkers van CHOG en eventuele andere begeleiding toegang tot, ook jij als cliënt van ons kan toegang krijgen tot je eigen dossier. Dit kan eenmalig zijn, maar je kunt hier ook inloggegevens van krijgen. De aanvraag hiervan loopt via je persoonlijk begeleider.

Dit zijn de gegevens die we van jou bewaren:

 

Clientdossier

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adres
 • Contactgegevens (telefoonnummer & email)
 • BSN nummer
 • Identiteitskaart/paspoort nummer en einddatum
 • Contactgegevens andere hulpverlening
 • Medische gegevens / diagnostiek / problematiek
 • DigiD (alleen met uitzonderlijke toestemming van jou)
 • Documenten (indien van toepassing)

 

Zorgovereenkomst

 • Eventueel huurovereenkomst (alleen als je ook bij ons huurt)
 • Ondertekend begeleidingsplan
 • Correspondentie met andere instanties
 • Drugstesten
 • Rapportage

 

Rapportage

 • Korte verslagjes over onze bevindingen op het gebied van hulpverlening.
 • Korte verslagjes over de doelen die in je begeleidingsplan staan.

 

Toestemming

Voor het verwerken van deze gegevens hebben we je toestemming nodig, daarom vragen we je om bij de intake, of in ieder geval aan het begin van de hulpverlening, een toestemmingsformulier te ondertekenen.

Als je geen toestemming wil geven voor het verwerken van (een deel van) je persoonsgegevens dan mag dat ook. Dit kan dan wel betekenen dat we onze hulpverlening hierop moeten aanpassen. Dus dat kan betekenen dat we niet alle hulp kunnen verlenen die jij nodig hebt. Maar CHOG probeert altijd er, samen met jou, uit te komen.

Waarom moeten we deze gegevens gebruiken?

 • Er voor zorgen dat we een compleet plaatje hebben van jou als cliënt.
 • Om (snel) contact met je te krijgen.
 • Het opzoeken van gegevens als jij die even kwijt bent
 • Het contact met andere instanties die jou moeten kunnen identificeren (bijvoorbeeld de gemeente)
 • Om je identiteit vast te stellen
 • Voor de hulp bij administratieve handelingen.
 • Administratie
 • Om een zorgovereenkomst op te kunnen stellen zoals wettelijk verplicht is.
 • Om declaraties met betrekking tot zorg te kunnen maken.
 • Om je identiteit te koppelen aan de geleverde zorg op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

We verwerken jouw persoonsgegevens alleen:

 • In overeenstemming met je toestemming
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Zolang als wettelijk is toegestaan (voor een cliëntdossier is dit 20 jaar)

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Daarin is het beschermen van persoonlijke gegevens vastgelegd in de wet. Jij hebt het recht om het volgende te doen met je persoonsgegevens:

 • Het intrekken van je toestemming voor het verwerken van de gegevens.
 • Je gegevens inzien op de manier die jij prettig vindt.
 • Je gegevens wijzigen
 • Je gegevens verplaatsen
 • Je gegevens wissen
 • De verwerking van je gegevens beperken
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens
 • Een klacht indienen (dit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens)

 

Contact

Als je van een van deze bovenstaande rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met kantoor of overleg met de begeleiding.

Ook als je vragen hebt over: de manier waarop wij jouw gegevens bewaren, hoe je gegevens beschermd worden of waarom we bepaalde gegevens nodig hebben kun je contact opnemen met de begeleiding of kantoor.

Stichting CHOG

Postadres: Postbus 46, 9670 AA, Winschoten

Bezoekadres: Vissersdijk 19, 9671 EG, Winschoten

Mail: info@chog.nl

Tel: 085 9021767