Wonen

De huisregels van de locatie

As je bij CHOG met anderen samenwoont zijn er regels opgesteld over een aantal praktische huishoudelijke zaken zoals bezoektijden, huishoudelijke taken e.d.. Ook wordt daarin beschreven over hoe we met elkaar omgaan om de relatie met elkaar goed te houden. De huisregels worden jaarlijks met de bewoners besproken in het bewonersoverleg en waar nodig bijgesteld.

Als je bij ons komt wonen, is het belangrijk de huisregels te kennen en er rekening mee houden. De persoonlijk begeleider die jou begeleidt zal jou deze huisregels vertellen, laten lezen en vragen te ondertekenen.  Het uitgangspunt is dat we zo gewoon mogelijk proberen te leven. Dat betekent dat je praktische huishoudelijke taken die je zelf kan doen zelf uitvoert. Dit kunnen huishoudelijke taken zijn in je eigen woonruimte, de gezamenlijke keuken of woonkamer of bijvoorbeeld de tuin.

 

Huisdieren

In afstemming met medebewoners en het begeleidersteam wordt bekeken of huisdieren worden toegelaten. Je moet zelf voor jouw huisdier zorgen en deze mag niet tot overlast zijn van medebewoners of het begeleidersteam. Als het huisdier wel voor overlast zorgt, zal er in overleg met jou naar passende oplossingen worden gezocht. 

 

Geldzaken en bezittingen

Voor het beheer van jouw bank- en spaarrekening(en), is er een vermogensbeheerder nodig. Dat kan jij zelf zijn of je ouder(s) of je belangenbehartiger. De vermogensbeheerder beheert ook jouw eigendommen en regelt jouw administratie zoals het betalen van facturen, het invullen van jouw belastingaangifte, enz. 

Als je onder bewindvoering of curatele staat verloopt dit via jouw bewindvoerder of curator.

 

Als je dit zelf niet kunt en je hebt ook geen belangenbehartiger die dit kan doen, dan kan CHOG voor jou een onafhankelijk bewindvoerder zoeken om jouw geldzaken te beheren zodat dit voor jou goed in orde is en jij je op dit punt geen zorgen moet maken. Over je geldzaken en bezittingen moeten dus allerlei afspraken gemaakt worden. Dit komt zo nodig allemaal in een bijlage bij jouw persoonlijke begeleidingsplan te staan. Aan jouw persoonlijk begeleider mag je ook al jouw vragen hierover stellen.

Verder mag je bij CHOG geen geld of spullen lenen van begeleiders of andere bewoners en je mag ook geen geld of spullen aan hen uitlenen.