De mensen van CHOG


      André Sluik 

     directie · bestuur

     a.sluik@chog.nl  

     06-40126774

"Ik zorg ervoor dat bij het organiseren van zorg het om de mens blijft gaan." (lees verder)


     Gerrit Duerink

     management · hulpverlening

     g.duerink@chog.nl  

     06-37550429

"Vanuit verbinding mensen toerusten en tot hun doel laten komen." (lees verder)


     Erik Velema

     management · activering

     e.velema@chog.nl  

     06-20557645

Vanaf dag 1 betrokken bij CHOG, maar vooral bij mensen (lees verder)


     Sofie Schurink

     staf · kwaliteit

     s.schurink@chog.nl  

     06-23855783

Kleine puzzelstukjes in elkaar laten passen (Lees verder)


      Liza Smid

     Staffunctionaris

      l.smid@chog.nl 

     0615393803

 


     Martine Jellema

     staf · organisatie

     m.jellema@chog.nl  

     0621382154

Wil graag een luisterend oor zijn (lees verder)


    Mirjam Duerink

    begeleiding

    m.duerink@chog.nl  

    0621546687

In deze donkere wereld wil ik graag een licht zijn (lees verder)


     Albert Korte

     begeleiding

     a.korte@chog.nl  

     0640942024

Wij kijken, als CHOG, verder dan de problematiek! (lees verder)


     Frank Schurink

     begeleiding

     f.schurink@chog.nl  

     0633141875

Ik wil graag dat mensen zich gehoord voelen (lees verder)


     Joshua Duerink

     begeleiding

     j.duerink@chog.nl  

    06-21999312

Kijken naar wat goed gaat (lees verder)


     Bettany Boné

     begeleiding

     b.boné@chog.nl  

     0640001153

Verbinden en in beweging brengen van mensen, vind ik leuk (lees verder)


     Jessica Stap

      begeleiding

      j.stap@chog.nl  

     0636316685

Hulpverlenen is het mooiste werk wat er bestaat (lees verder)


     Marijke van der Sterre

     begeleiding

     m.vandersterre@chog.nl

     06-19987704 

Een zinvolle dagbesteding draagt bij aan welzijn en herstel (Lees verder)


      Gerard Grinwis

      werkbegeleiding · beheer

      g.grinwis@chog.nl  

      0623761548

Niet meters maken, maar mensen zijn belangrijk (lees verder)


      Lucas Duerink

      werkbegeleiding · assistent

      l.duerink@chog.nl  

      0641557021

Wij zijn een groep Christenen die graag buiten de box denken (Lees verder)


 

    Bart van Schie

     Begeleiding 

      b.vanschie@chog.nl 

    06-11994501

Ik mag mensen helpen met allerlei vraagstukken (lees verder)


 

 

     Margriet Velema-Mulder

     Begeleiding 

     m.velema@chog.nl

    06-29604755

We doen dit werk omdat we een hart voor mensen hebben die zorg nodig hebben en dit komt voort uit ons geloof. (lees verder)

 


     Eggo Streuper

      Vrijwilliger Loods

Soms zet iemand de deur van zijn hart open en mag ik een “Kijkje” nemen in zijn of haar hart (Lees verder)


 

     Adam Kluter

     Vrijwilliger Loods

 

Toen ik met pensioen ging dacht ik: "Ik zoek nog wat werk op!"