Activering

 

"Wij vinden dat iedereen maatschappelijk mee moet kunnen doen."

 

Het activeringstraject van CHOG bestaat daarom bij voorkeur uit individuele begeleiding en deelname aan onze werkprojecten. Het doel van de activering is het stabiliseren van de probleemsituatie en het voorkomen van verdere escalatie door de inzet van zorg-, welzijn- en activeringsinstrumenten. De belemmeringen van de cliënt zijn adequaat weggenomen en de toegang tot hulp en begeleiding verbeterd, toekomstgericht.

 

 

Uitgaan van de mogelijkheden en krachten i.p.v. belemmeringen

CHOG gaat uit van de mogelijkheden en wensen van mensen - niet van de problemen en de belemmeringen. Kansen staan centraal, niet de onmogelijkheden. Relevante problemen op andere leefgebieden dan werk of vrijetijdsbesteding komen aan bod als het de activering in de weg staat.

 

 

Actieve en flexibele benadering

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de deelnemer blijft altijd voorop staan in het activeringstraject. Deelnemers aan sociale activering hebben soms bepaalde vaardigheden niet (meer). Van de activeerder wordt een actieve en flexibele houding verwacht om te werken aan een goede samenwerking met de deelnemer en bepaalde vaardigheden (weer opnieuw) aan te leren.

 

 

Integrale aanpak

Activering staat niet los van andere leefgebieden, zoals financiën of psychosociaal functioneren. Een activeringstraject gaat dan ook samen met vormen van ondersteunende begeleiding. Van deelnemers aan een activeringstraject wordt overigens wel enige stabiliteit verwacht. In geval van een ernstige verslavingsproblematiek waarbij de betrokkene de hele dag bezig is met het verkrijgen van geld en middelen, kan gesteld worden dat een activeringstraject weinig kans van slagen heeft.

 

 

Vrijwilligheid

Een activeringstraject heeft vaak een vrijwillige insteek als uitgangspunt. Als de deelnemer zelfs niet een minimale wens heeft om zijn situatie te veranderen, is de kans op mislukken heel groot. De wens van de deelnemer is immers het vertrekpunt. Vrijwilligheid betekent echter geen vrijblijvendheid. De deelnemer moet zich houden aan afspraken zoals gemaakt in het plan en wettelijke voorwaarden die gesteld worden.