Coöperatie Dichtbij

 

Wat is de cooperatie?

CHOG is deel van Coöperatie Dichtbij, een samenwerkingsverband van ruim 170 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 60  zorgorganisaties. Met elkaar bieden wij een grote diversiteit aan zorg en begeleiding. 

 

Hoe werkt de cooperatie? 

Bij Coöperatie Dichtbij zijn de aangesloten zzp’ers en zorgorganisaties tezamen de coöperatie. Bepaalde taken op het gebied van administratie, declaratie, marketing en contractering besteden wij uit aan het centrale kantoor in Groningen. Hier werken de Dichtbij-werkers in zelfsturende teams.

De coöperatie is een hoogwaardige netwerkorganisatie die zich onderscheid door samenwerking, kwaliteit van zorg en innovatie. Coöperatie Dichtbij telt meer dan 200 coöperatieleden en biedt jaarlijks aan bijna 1200 cliënten zorg en begeleiding.

 

Wat doet de cooperatie?

De coöperatie biedt een breed palet van diensten, van individuele begeleiding tot kinderthuiszorg en van dagbesteding tot hoogcomplexe thuiszorg, in alle domeinen binnen de gezondheidszorg: Zvw (Zorgverzekeringswet), Wlz (Wet Langdurige Zorg), Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdzorg.

Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg/begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg betaalbaarder en innovatiever te maken.

 

Missie

Onze missie formuleren wij in één zin: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Het fundament voor deze missie:

  1. Wij bieden de beste zorg en begeleiding
  2. Kleine organisaties geven wij bestaansrecht
  3. Binnen de gezondheidszorg vervullen wij een voortrekkersrol
  4. Wij vragen een reële prijs door lage overhead en gezamenlijke inkoop

 

Visie

Onze visie is geformuleerd op vier niveaus:

  1. Cliënt. De wensen van de cliënt en de mate van zelfredzaamheid zijn leidend.
  2. Professionals. We bieden wat écht nodig is. Contact, aandacht en deskundigheid (kwaliteit) zijn basisvoorwaarden voor goede zorg en begeleiding.
  3. Coöperatie. Coöperatieleden hebben de mogelijkheid om betrokken te zijn binnen de coöperatie. Dichtbij is gericht op elkaar versterken, ondersteunende diensten centraal organiseren en efficiëntie.
  4. Systeem. We moeten werken met het systeem zoals dat in Nederland is ingericht. We staan achter de focus op passende zorg en kwaliteit. De bureaucratie en toenemende controle zien we graag anders.