Primaire proces

 

Om mensen met levensbeheersende problemen te helpen het leven op orde te krijgen en te houden, bieden we individuele begeleiding, begeleid (beschemd) wonen en activering.

 

Indicatie

CHOG is lid van Cooperatie Dichtbij (de leden vormen tesamen de cooperatie). Cooperatie Dichtbij heeft contracten met alle voor CHOG relevante gemeentes en het Zorgkantoor. Derhalve bieden wij zorg per ZIN (zorg in natura) voor indicaties WMO, WLZ (GGZ en VG) en Forensisch. Indien noodzakelijk kan de client zelf de zorg bij CHOG inkopen per PGB (persoonsgebonden budget). 

 

Primaire proces 

Van aanmelding tot en met uitstroom:

 

Aanmelden

Aanmelden kan door kort de reden van aamelding en hulpvraag telefonisch en/of per mail aan te geven. Als de hulpvraag binnen onze scope valt, start bovenstaande procedure. 

Tel:   085-9021767 
Mail: 
info@chog.nl