Presentiebenadering

 

"De presentiebenadering levert de bouwstenen voor de relatie tussen client en hulpverlener."

 

Voor onze rehabilitatiemethoden steunen we op de visie van present zijn. Als hulpverlener zorgvuldig aansluiten op en afstemmen met de ander wat hij of zij nodig heeft is de basis van goede hulp en steun. Dat is wat de Presentiebenadering beoogd. De presentiebenadering is behulpzaam bij mensen die moeilijk bereikbaar zijn of bij wie de complexiteit van problemen groot is.

 

Wat levert het werken vanuit presentie op?

De presentiebenadering gaat over het simpelweg er zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd.  De ander voelt zich gezien en gehoord en voelt zich volwaardig mens. Door de ander onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte voor wat zich niet laat maken of afdwingen.

 

Hoe werkt werken vanuit presentie?

De hulpverlener heeft een houding van volledige acceptatie van de ander. Die ander is de mens in een kwetsbare situatie. Die ander wordt vaak gewezen op alles wat niet deugt, wat anders moet en waarin ze in negatieve zin afwijken van de norm. Deze houding benadrukt hun zwakte. Door als hulpverlener de ander als volwaardig mens te benaderen, zien ze hun eigen kracht weer en krijgen ze vertrouwen in de mogelijkheid om hun leven weer op een voor hen zinvolle manier in te vullen. Dat maakt ruimte voor wensen en verandering.