Netwerk van CHOG

 

Het netwerk van CHOG bestaat uit een aantal op zichzelf staande initiatieven. Wij hechten eraan dat deelnemers en geinteresseerden worden verwezen naar de juiste initiatieven, binnen of buiten ons netwerk.

We willen niet dat de doelen en activiteiten van de diverse initiatieven door elkaar lopen. We willen wel dat men desgewenst aan meerde intiatieven tegelijk kan deelnemen. Voor de duidelijkheid worden navolgend de afzonderlijke initiatieven toegelicht. 

 

CHOG, het professionele initiatief

Stichting Christelijke Hulpverlening Oost-Groningen is een gecertificeerde en gecontracteerde hulpverleningsinstantie. Vanuit Winschoten wordt een werkgebied bediend van grofweg Delfzijl tot Midden-Groningen tot Ter Apel. We zijn HKZ GGZ gecertificeerd, volgens ISO 9001 normen. En we zijn gecontracteerd voor ons werkgebied bij alle gemeentes en het Zorgkantoor via Cooperatie Dichtbij (de leden vormen tesamen de cooperatie). 

 

SLT, het vrijwillige initiatief

Stichting Stefanus Lifestyle Training is een vrijwillig initiatief, georganiseerd door vrijwilligers, voor vrijwillige deelname. Het doel is samen levenslessen te leren, vanuit een christelijke levensovertuiging. Door eens per week samen te eten en de aangereikte handvatten te bespreken. Daarnaast worden deelnemers gestimuleerd deel te nemen aan de maatschappij, o.a. door het helpen bij maatschappelijke activiteiten. Maaltijd en deelname SLT is kosteloos. 

Werknemers van CHOG kunnen vrijwilligers zijn bij SLT. Clienten van CHOG kunnen deelnemers zijn van SLT. Ieder doet dat op persoonlijke titel. Uitnodigen voor SLT is alleen het geval bij getoonde interesse. 

 

Immanuel, het kerkelijke intiatief

Een deel van de medewerkers van CHOG is verbonden aan Evangelische Gemeente Immanuel te Winschoten. Wanneer men geinteresseerd is in het bezoeken van Immanuel, is men van harte welkom. En wanneer men geinteresseerd is in het bezoeken van een moskee, een synagoge, of een kerk - in of in de buurt van waar men woont, verwijzen we ze naar de betreffende initiatieven. 

Werknemers van CHOG kunnen actieve leden van Immanuel zijn. Clienten van CHOG en/of deelnemers van SLT kunnen bezoekers zijn van Immanuel. Ieder doet dat op persoonlijke titel. Uitnodigen voor Immanuel is alleen het geval bij getoonde interesse. 

 

Verenigingen, de maatschappelijke initiatieven

Wanneer clienten van CHOG en/of deelnemers aan SLT bijvoorbeeld willen fitnessen, vissen of wandelen. Dan verwijzen we ze naar de betreffende initiatieven. Wandelen met een wandelclub is met nadruk nooit geindiceerde zorg. Wel zou geindiceerde inidivduele zorg wandelend geboden kunnen worden, als door de client gewenst alternatief voor het begeleidingsgesprek thuis. Maar aldus nooit deelnemend aan een programma van betreffende verenigingen. 

Werknemers en clienten van CHOG en/of deelnemers van SLT kunnen deelnemen aan dezelfde betreffende maatschappelijke initiatieven. Ieder doet dat op persoonlijke titel. Uitnodigen voor deelname is alleen het geval bij getoonde interesse.