CHOG is een platte organisatie waarin we een aantal functies kennen.

 

Directeur-bestuurder (Leidinggevende extern/intern, staf)

Hoofd Hulpverlening (Leidinggevend Maatschappelijk Werker)

Hoofd Activering (Leidinggevend Sociaal Cultureel Werker)

Staffunctionaris Organisatie (financiën, zorgverantwoording, P&O)

Staffunctionaris Kwaliteit (beleid, kwaliteit, toelichting/voorlichting)

Staffunctionaris Primaire Proces, vacant (cyclische zorguitvoering)

Sociaal Pedagogisch Werker 3 (HBO)

Sociaal Pedagogisch Werker 2 (MBO 3/4)

Sociaal Pedagogisch Werker 1 (MBO 2)

Vrijwilliger Activering