André Sluik

Directeur-bestuurder

André Sluik

a.sluik@chog.nl 

 

06-40126774

 

André heeft zijn ervaring opgedaan in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en sociaal-maatschappelijke hulpverlening. Als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, coach, ontwikkelaar en manager.

Hij zorgt ervoor dat bij het organiseren van zorg het om de mens blijft gaan.